RSP - nový spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Homolova 4, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Pivničné priestory
2/2021

Návrat na bytový dom

Homolova 4
Bratislava

Nasledujúca služba

HDV
2/2021


Popis

Vo februári 2021 sme v bytovom dome na Homolovej 4 v Bratislave pokračovali výmenou rozvádzača spoločných priestorov.

Pôvodnú rozvádzačovú výplň sme zdemontovali a nahradili novým rozvádzačom EATON.

Po rekonštrukcii sa elektroinštalácia zprehľadní a zjednoduší, čím sa nemalou mierou zlepší bezpečnosť bytového domu.

Viac informácií o službe: Rozvádzače spoločných priestorov - nový spôsob


Obdobie

2/2021


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Zostavený nový RSP

1. Zostavený nový RSP

Nový rozvádzač spoločných priestorov EATON

2. Nový rozvádzač spoločných priestorov EATON

Nový RSP pripravený na montáž do skrine JOP

3. Nový RSP pripravený na montáž do skrine JOP

Z rozvádzača budú napojené všetky obvody v spoločných priestoroch bytového domu

4. Z rozvádzača budú napojené všetky obvody v spoločných priestoroch bytového domu

Pôvodný RSP v skrini JOP na prízemí vpravo

5. Pôvodný RSP v skrini JOP na prízemí vpravo

Nový RSP namontovaný na mieste starého

6. Nový RSP namontovaný na mieste starého

Nový RSP v starej JOP

7. Nový RSP v starej JOP


Mapa