RE starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Medzilaborecká 15-21, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Hlavné domové vedenie
11/2021

Návrat na bytový dom

Medzilaborecká 15-21
Bratislava

Nasledujúca služba

Pivnice
12/2021


Popis

V decembri 2021 sme v bytovom dome na Medzilaboreckej 15-21 v Bratislave pokračovali renováciou rozvádzačov RE na každom poschodí.

Zabezpečili sme hromadné odplombovanie všetkých elektromerov so Západoslovenskou distribučnou a.s.

Vymenili sme všetky ističe pred elektromermi za nové podľa hodnoty ističov v zmluvách so ZSDIS. Ističe sme umiestnili do prevlečných krytov.

Všetky rozvádzače sme nanovo vykáblovali medenými vodičmi CY10, 6 a 4, vymenili radové svorky za zdvojené kvôli montáži prepäťových ochrán a pripravili všetky elektromery na opätovné zaplombovanie.

Na prízemí okrem bytových rozvádzačov sú umiestnené aj 2 elektromery pre spoločné priestory bytového domu. Kvôli získaniu priestoru v spodnej časti RE sme museli ističe pre byty presunúť do strednej časti rozvádzača. Získaný priestor sme využili na montáž hlavného vypínača HDV a hlavnej prepäťovej ochrany pre celý vchod.

Po dokončení prác sme všetky vnútra rozvádačov natreli šedou farbou.

Viac informácií o službe: Elektromerové rozvádzače - starý spôsob


Obdobie

12/2021


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

RE rozvádzač po vykáblovaní a znovuzapojení

1. RE rozvádzač po vykáblovaní a znovuzapojení

Spodná časť RE s hlavným vypínačom, hlavnou prepäťovou ochranou a ističmi pred elektromermi spoločných priestorov bytového domu

2. Spodná časť RE s hlavným vypínačom, hlavnou prepäťovou ochranou a ističmi pred elektromermi spoločných priestorov bytového domu

Spodná časť rozvádzača na poschodí s ističmi pred elektromermi pre byty

3. Spodná časť rozvádzača na poschodí s ističmi pred elektromermi pre byty

Po výmene HDV a vykáblovaní RE

4. Po výmene HDV a vykáblovaní RE

Ističe pre byty sme boli nútení presunúť do strednej časti rozvádzača

5. Ističe pre byty sme boli nútení presunúť do strednej časti rozvádzača

Po dokončení sme všetky rozvádzače RE natreli šedou farbou

6. Po dokončení sme všetky rozvádzače RE natreli šedou farbou

Niektoré byty boli trojfázové

7. Niektoré byty boli trojfázové

RE rozvádzač na prízemí

8. RE rozvádzač na prízemí


Mapa