Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Studenohorská 17,19, Bratislava

 


Popis

V októbri 2022 sme pokračovali v rekonštrukcii elektro rozvodov spoločných priestorov bytového domu na Studenohorskej 17,19 v Bratislave.

Nakoniec sme namontovali prepäťové ochrany a zriadili hlavné pospojovanie.

V nemeranej časti rozvodu sú umiestnené hlavné prepäťové ochrany pre HDV a výťah a v meranej časti rozvodu nad elektromermi sú umiestnené stredné prepäťové ochrany pre všetky byty.

Na každom podlaží sme zriadili ekvipotenciálne prípojnice hlavného pospojovania.

Z nich sú napojené bytové rozvodnice, prepäťové ochrany a v suteréne výťahová strojovňa a rozvody plynu, vody a kúrenia.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

10/2022


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

V spodnej časti JOP na 1.poschodí sú umiestnené hlavné prepäťové ochrany pre HDV a výťah a v strednej časti stredné prepäťové ochrany pre byty

1. V spodnej časti JOP na 1.poschodí sú umiestnené hlavné prepäťové ochrany pre HDV a výťah a v strednej časti stredné prepäťové ochrany pre byty

Stredné prepäťové ochrany pre byty

2. Stredné prepäťové ochrany pre byty

Stredné prepäťové ochrany po namontovaní krycích plechov

3. Stredné prepäťové ochrany po namontovaní krycích plechov

Ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania je umiestnená na každom poschodí v hornej časti JOP skrine

4. Ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania je umiestnená na každom poschodí v hornej časti JOP skrine

Hlavné prepäťové ochrany (čierne) pre HDV a pre výťah

5. Hlavné prepäťové ochrany (čierne) pre HDV a pre výťah

Stredné prepäťové ochrany pre 2 byty (jeden je trojfázový)

6. Stredné prepäťové ochrany pre 2 byty (jeden je trojfázový)


Mapa